Skip to main content

Visi dan Misi Pejabat Bendahari

 
VISI
 
MISI
BERAZAM MEREALISASIKAN PENGURUSAN KEWANGAN YANG TERBILANG BAGI MENYOKONG VISI DAN MISI UNIVERSITI
 
MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN SECARA PROFESIONAL BERTERASKAN INTEGRITI, LEGALITI DAN AKAUNTABILITI BAGI MEREALISASIKAN ASPIRASI UNIVERSITI BERTARAF DUNIA