Skip to main content

Anugerah

 

Anugerah 2016

 

 

Anugerah 2017

Anugerah 2018

Konvensyen Kumpulan KIK UTHM 2018

Kumpulan Merpati  telahmemperolehi

Penarafan Perak

PengisianBorangTuntutanPerjalananSecara Manual”
15 Mei 2018

 

 2020

Sijil Audit Bersih untuk kali ke-20 berakhir 31 Disember 2020