Skip to main content

OBJEKTIF

PEJABAT BENDAHARI UTHM

1

Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan tepat

2

Memperkasakan sumber manusia bagi melahirkan staf yang bermotivasi, berdedikasi, berkemahiran dan berintegriti

3

Memastikan semua peraturan kewangan dipatuhi bagi meningkatkan tahap integriti dan akauntabiliti.

4

Melaksanakan perkhidmatan yang mesra pelanggan dalam persekitaran yang kondusif