Skip to main content

OBJEKTIF KUALITI

PEJABAT BENDAHARI UTHM

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan secara professional dalam melaksanakan dasar serta peraturan kewangan bagi mencapai objektif berikut:

1

Memastikan permohonan Anggaran Belanja Mengurus Universiti dikemukakan setiap tahun kepada Agensi Pusat

2

95% daripada semua dokumen bayaran yang lengkap diterima dibayar dalam tempoh empat belas (14) hari kepada semua pelanggan

3

Memperkasa modal insan dengan memastikan staf menghadiri sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam tempoh masa setahun.

4

Memastikan Penyata Kewangan Tahunan UTHM untuk dikemukakan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 30 April setiap tahun

5

Memastikan aduan pelanggan diberi maklumbalas dalam tempoh dua puluh satu (21) hari daripada tarikh aduan diterima daripada urusetia.

6

Memastikan 90% perolehan dilaksanakan mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan