Skip to main content

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2023

 

 

PEKELILING BENDAHARI
Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Kerana Menjalankan Tugas Rasmi di Dalam dan Luar Negara  01/2023 
Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra Perkhidmatan 02/2023
Tatacara Pengurusan Kertas Kerja Penganjuran Program / Aktiviti di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 03/2023
Pelaksanaan Bengkel/Mesyuarat Di Hotel/Resort Anjuran Pusat Tanggungjawab Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  04/2023

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
 Penambahbaikan Garis Panduan Pengurusan Kenderaan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  01/2023
 Garis Panduan Penetapan Kadar dan Perolehan Perkhidmatan Kepakaran Daripada Kalangan Bukan Pegawai Awam Dalam Program Rasmi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  02/2023
Garis Panduan Pengenaan Wang Tahanan dan Denda Bagi Perolehan Kerja yang Menggunakan Inden di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  03/2023

Tatacara Permohonan Kelulusan Untuk Perolehan Aset Baharu Menggunakan Peruntukan Daripada Sumber Dalaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dan Sumber Luar Selain Daripada Peruntukan Geran Daripada Kerajaan

04/2023
Tatacara Perolehan Secara Request For Proposal (RFP) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 05/2023
Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2023 06/2023

 

 

Tarikh Kemaskini : 23 Feb 2023

Dimaklumkan kerja-kerja penyelenggaran web sedang dilaksanakan. Segala kesulitan amat dikesali.