Anugerah

 

Anugerah 2016

 

 

Anugerah 2017

Anugerah 2018

Konvensyen Kumpulan KIK UTHM 2018

Kumpulan Merpati  telahmemperolehi

Penarafan Perak

PengisianBorangTuntutanPerjalananSecara Manual”

 

15 Mei 2018