Skip to main content

Seksyen Pengurusan Akaun Dan Sistem

Bahagian Akaun & Bajet
Seksyen Pengurusan Akaun Dan Sistem

1.Fungsi

AKAUN

1.  Menyediakan  penyata kewangan Universiti dan disatukan setiap tahun. 
2.  Menyemak dan membuat penyesuaian laporan -  laporan dari sistem kewangan berkaitan bagi tujuan   penutupan akaun bulanan.
3.  Menguruskan permohonan Panjar Wang Runcit dari PTj. 
4.  Menyediakan laporan - laporan kewangan secara berkala   untuk keperluan pengurusan agensi berkaitan.
5.  Memantau laporan-laporan kewangan anak syarikat.
6.  Menyediakan laporan sukuan Jawatankuasa Pengurusan  Kewangan dan Akaun.

PENYELIDIKAN

1.  Mengurus permohonan pendaftaran dan membuat  penyesuaian kod projek.
2.  Membantu menyediakan laporan berkaitan spt MYRA,  MyMohes, SETARA dll.

TABUNG DAN AKAUN AMANAH

1.  Mengurus permohonan tabung dan akaun amanah.

PEMBANGUNAN

1.   Menyediakan laporan perbelanjaan pembangunan setiap   bulan untuk dihantar kepada Kementerian.
2.   Memantau penggunaan wang  pembangunan.

REZAB

1.  Memantau dan mengawal  penggunaan wang rezab.
2.  Menyediakan kertas kerja bagi kelulusan penggunaan  wang rezab.


CASH MANAGEMENT

1.  Menyusun kaedah pelaburan dan mengenal pasti pulangan   pelaburan yang dibuat memberikan pulangan yang   memuaskan dan selamat.
2.  Menyedia laporan aliran tunai (Cash Flow).
3.  Menyediakan laporan penjanaan.
4.  Menjadi urusetia JK Pelaburan

AUDIT

1.  Menyelaraskan pengauditan penyata kewangan,  audit pengurusan serta audit dalaman.
2.  Menyelaras & membuat pemeriksaan mengejut

SISTEM SAGA

1.  Menyelaras Sistem Kewangan dari segi operasi dan   teknikal.
2.  Menangani dan membuat RFS (Request for service) bagi  isu-isu yang timbul.
3. Pematuhan SAGA. 

PELAPORAN JPKA

1.   Menyedia & menyemak laporan sukuan Jawatankuasa   Pengurusan Kewangan dan Akaun. 

2.Direktori staf 

KETUA BAHAGIAN AKAUN & BAJET

 

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

 

Ismail bin Haron

Timbalan Bendahari

07-4537070

ismailhr
B5-001-01H

 

Seksyen Pengurusan Akaun dan Sistem

 

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Rawaida Yamna Binti Rahimi

Pegawai Kewangan

07-4537085

rawaida
B5-001-01T

Mazlan bin Saadun

Penolong Akauntan kanan

07-4537159

mazlan
B5-001-01R

Norhafisah binti Dalimun

Penolong Akauntan

07-4537159

hafisahd
-

Asmawi Bin Marzuki

Pembantu Akauntan Kanan

07-4537063

asmawi
-

Nor Hani Afzan binti Ghazali

Pembantu Akauntan

07-4537063

norhani
03.Aplikasi

SAGA

4.Cadangan & Maklumbalas Pelanggan 
5.Peraturan
6. Borang