Skip to main content

Seksyen Bajet

Bahagian Akaun & Bajet
Seksyen Bajet

1.Fungsi

BAJET

1.   Menyelaras penggubalan dasar perbelanjaan, isu-isu bajet,  menganalisa aliran kewangan bagi sektor awam; 
2.   Membangun dan menyelaras data asas bagi tujuan analisa   dasar kewangan dan perbelanjaan;
3.   Menyediakan bajet tahunan Universiti.
4.   Menguruskan agihan peruntukan Universiti kepada PTj.
5.   Menguruskan permohonan tambah dan pindah   peruntukan.

MENGURUS

1.   Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan mengurus   secara bulanan untuk dihantar kepada Kementerian.
2.   Mengawal dan memantau prestasi perbelanjaan Universiti   serta memastikan aktiviti kewangan diuruskan dengan   teratur dan efisyen.
3.   Menyemak laporan penyesuaian buku vot PTj setiap   bulan.

KERTAS KERJA

1.   Menyemak kertas kerja dan membuat ulasan.

MESYUARAT JPKA

1.   Menjadi urus setia Mesyuarat JPKA    


2.Direktori staf 

KETUA BAHAGIAN AKAUN & BAJET

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Ismail bin Haron

Timbalan Bendahari

07-4537070

ismailhr
B5-001-01H

Seksyen Bajet

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Suriati binti Shamsudin

Pegawai Kewangan Kanan

07-4537058

suriatis
B5-001-01B

Sarinah binti Selamat

Penolong Akauntan Kanan

07-4537062

sarinah
B5-001-01C

Asmadi bin Basir

Pembantu Akauntan Kanan

07-4537081

asmadi
-

Suliza binti Jainuri

Pembantu Akauntan

07-4537081

suliza
-

Nor Ubaidah Binti Mohd Bahrin

Pembantu Akauntan

07-4537081

norubaidah
-

 


3.Aplikasi

SAGA

TCIS


4.Cadangan & Maklumbalas Pelanggan 
5.Peraturan
6. Borang (Sila Klik)

Kiraan Emolumen Tahun 2022 (Lampiran 1)

Senarai semak format penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Tahun 2021

Permohonan Pinda Peruntukan Antara Objek AM yang Sama (BEN/UB/001A)

Permohonan Pinda Peruntukan Antara Objek AM yang Sama (BEN/UB/001B)

Permohonan Pindah Peruntukn Antara Pusat Tanggungjawab (BEN/UB/001C)

Penyata Penyesuaian Vot Tabung (BEN/UB/003)

Penyata Penyesuaian Vot (BEN/UB/003)