Skip to main content

Seksyen Perolehan

Bahagian Perolehan & Aset
Seksyen Perolehan

1.Fungsi

PEROLEHAN

1.  Merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan  bekalan dan perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar.
2.  Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi   dan berkualiti bagi memenuhi keperluan institusi  pendidikan.
3.  Merancang dan mengurus program/aktiviti  penyelenggaraan prasarana dan aset-aset kerajaan   mengikut jangka masa dan piawaian yang ditetapkan   dengan kos yang efektif.
4.  Memantau dan menilai program/aktiviti perolehan   bekalan , perkhidmatan, penyelenggaraan prasarana dan   aset.
5.  Memantau laporan tanggungan dan memastikan   semua tanggungan di bayar dengan kadar segera

MESYUARAT JTK

1.  Menjadi urus setia Mesyuarat JTK


2.Direktori staf 

KETUA BAHAGIAN PEROLEHAN & ASET

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Ainnul Ezwan Bin Hassan

Timbalan Bendahari

07-4537055

ainnul
B5-001-01E

Seksyen Perolehan

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Lukman bin Muntaha

Pegawai Kewangan Kanan

07-4537083

lukman
B5-001-01E

Normahizan binti Abdul Jalal

Penolong Akauntan Kanan

074537230

mahizan
B5-001-01M

Nurulakma binti Abd. Rahman

Penolong Akauntan

07-4537076

nurulakma
B5-001-01L

Nur Afifah bt Jailani

Penolong Akauntan

07-4537076

afifahj
B5-001-01L

Iapadiah binti Ahmad

Pembantu Akauntan Kanan

07-4537057

diah
-

Norizan binti Othman

Pembantu Akauntan Kanan

07-4537057

noriza
-


3.Aplikasi

SAGA

Portal Pembekal

Iklan Perolehan

e-PRESTASI PEMBEKAL

Tenderwizard

TCIS


4.Cadangan & Maklumbalas Pelanggan 
5.Peraturan
6. Borang