Skip to main content

Seksyen Hasil Dan Kawalan Kredit

Bahagian Pentadbiran & Hasil
Seksyen Hasil Dan Kawalan Kredit

1.Fungsi

1.  Mengendalikan akaun-akaun subsidiari semua jenis  penghutang.
2.  Mengemaskini lejar penghutang.
3.  Pengurusan kawalan kredit dan menyediakan surat   peringatan kepada  penhutang yang melebihi tempoh   kredit yang ditetapkan.
4.  Menyediakan laporan sukuan Jawatankuasa Pengurusan  Kewangan dan Akaun.
5.  Pengurusan pelaporan tuntutan ganti rugi cuti belajar.
6.  Penyediaan ABT dan laporan yang berkaitan.
7.  Memantau prestasi Debt Collector yang dilantik oleh    Universiti.

HASIL

1.  Mengurus kutipan Universiti seperti tunai, wang pos, cek,  deraf bank, pindahan kredit, kad kredit dan e-payment.
2.  Pemantauan semua aktiviti kutipan hasil.
3.  Bertanggungjawab bagi pengeluaran inbois kepada setiap  penghutang.
4.  Penyerahan Rekupmen Panjar Wang Runcit.

2.Direktori staf 

KETUA BAHAGIAN PENTADBIRAN & HASIL

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Norza Iskandar Helmi Bin Abdullah

Timbalan Bendahari

07 - 4537075

-
B5-002-02

Seksyen Hasil & Kawalan Kredit

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Zuraidah binti Samod

Penolong Akauntan Kanan

07-4537814

szuraida
B5-001-01R

Suhaida binti Othman

Pembantu Akauntan

07-4537066

suhaida
-

Muhammad Irsad Bin Rosni

Pembantu Akauntan

07-4537066

irsadr
-


3.Aplikasi

SAGA

TCIS


4.Cadangan & Maklumbalas Pelanggan 
5.Peraturan
6. Borang