BEN – SPKL(03/2002)D

 
PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

 


KUiTTHO.(PB)10.12/14(  03  )                                                                            Tarikh :    20 September 2002

 

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 03/2002

 

PERTAMBAHAN ITEM GUNASAMA DI STOR PUSAT, PEJABAT BENDAHARI

 

 

Semua Pengurus Bahagian

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

 

Y. Bhg. Dato’/ Prof./ Tuan/ Puan,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

 

Sukacita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan item-item baru barang gunasama di stor pusat, Pejabat Bendahari.

 

Sehubungan dengan itu juga pihak Y. Bhg. Dato’/ Prof./ Tuan/ Puan adalah diminta untuk memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab supaya memohon barang-barang yang berkenaan di stor pusat sepertimana tatacara pengambilan barang di stor pusat seperti di Pekeliling Bendahari bil 2/2001.

 

Pihak Y. Bhg. Dato’/ Prof./ Tuan/ Puan adalah dimaklumkan supaya tidak lagi membeli barang-barang yang tersebut daripada pembekal luar kerana ianya telah dibekalkan secara berpusat oleh stor pusat Pejabat Bendahari.

 

Pekeliling ini adalah berkuatkuasa pada tarikh ianya diedarkan.

 

Kerjasama dan perhatian Y. Bhg. Dato’/ Prof./ Tuan/ Puan mengenai perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian, terima kasih.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Yang Benar,

 

 

 

ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Pemangku Bendahari

Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn

Samb. 6007

 

s.k           1.             Yang Berbahagia Rektor, KUiTTHO

2.                    Timbalan Rektor (HEP)

3.                    Timbalan Rektor (Akademik)

4.                    Pendaftar

5.                    Ketua Unit Audit Dalam

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A

 

SENARAI ITEM BARU DI STOR PUSAT, PEJABAT BENDAHARI

 

NO. KOD

NAMA BARANG

UKURAN

AF 010

AL 004

AL 005

AP 017

BB 005

BB 006

BP 003

BP 004

BR 018

BR 019

BT 001

BT 002

BT 003

BT 004

BT 005

BT 006

BT 007

BT 008

BT 009

BT 010

BT 011

Fail Kotak Keras

Laminating Film – A3

Laminating Film – A4

Pembaris Besi 6”

Bateri – Saiz ‘C’

Bateri – Saiz ‘D’

Plastik Sampah Hitam – Besar

Pewangi Pejabat (Refill Air Fresener)

Risograph Master (RP3700/RP3790)

Risograph Black Ink (RP3700/RP3790) – HD

Toner Minolta – Model D1350

Toner Minolta – Model D1351

Toner Minolta – Model EP2130

Toner Minolta – Model EP6000

Toner Minolta – Model EP5000

Toner Minolta – Model DI181

Toner Minolta – Model EP5420

Toner Minolta – Model EP4050

Toner Minolta – Model D1550

Toner Minolta – Model D1450

Toner Minolta – Model EP1030

Kotak

Kotak

Batang

Biji

Biji

Bungkus

Tin

Gulung

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol

Botol