BEN – SPKL(02/2002)D

 

 
 


PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

KUiTTHO.(PB)10.12/14(   02   )                                              

Tarikh: 19 September 2002

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN  02/ 2002

 

PERLAKSANAAN SISTEM PEROLEHAN SECARA BERKOMPUTER

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

 

Semua

Pengurus Bahagian

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

Asalamualaikum,

 

Y.Berbahagia Dato’/Prof./Tuan/Puan,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

 

2.         Sukacita dimaklumkan pihak Universiti melaksanakan sistem Perolehan Kewangan Berkomputer kepada PTJ bermula 2 September 2002. Modul ini merupakan sebahagian daripada Sistem Maklumat Kewangan (SKEW).

 

3.         Setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) telah diberikan ID-User bagi penggunaan sistem tersebut. Perlaksanaan SKEW fasa pertama nanti akan membolehkan pengeluaran Pesanan Rasmi di PTJ secara online bersama-sama Sistem Kewangan  Pejabat Bendahari. Ianya juga akan dapat memantau prestasi perbelanjaan PTJ. Modul sistem yang akan diserahkan untuk peringkat fasa pertama merangkumi modul perolehan,  pelanggan dan belanjawan.Penggunaan sistem ini hanya melibatkan peruntukan mengurus yang diagihkan kepada PTJ.

 

4.         Bagi memastikan perlaksanaan sistem ini berjalan dengan lancar maka Borang Aduan Sistem Perolehan Berkomputer (BEND/UP/022) diwujudkan dan sebarang permasalahan boleh dibuat melaluinya. Bersama ini dilampirkan borang tersebut. Borang Aduan ini hanya melibatkan prosedur penggunaan sistem berkenaan sahaja. Jika aduan yang melibatkan masalah teknikal (perkakasan atau rangkaian), maka ia harus dirujuk kepada Unit Sistem Maklumat Kewangan, Pusat Teknologi Maklumat.

 

Pekeliling ini adalah berkuatkuasa pada tarikh ia diedarkan.

 

Kerjasama dan perhatian saudara dapat memanjangkan perkara tersebut ke bahagian Y.Berbahagia Dato’/Prof./Tuan/Puan yang berkenaan mengenai perkara ini dan  didahului dengan ucapan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekian , terima kasih. Wassalam.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Yang Benar.

 

 

ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Pemangku Bendahari

Samb. 6007

 

s.k.       1.         Yang Berbahagia Rektor, KUiTTHO

2.                    Timbalan Rektor (HEP)

3.                   Timbalan Rektor (Akademik)

4.                   Pendaftar

5.                   KetuaUnit Audit Dalam

 


BEND/UP/022

 
BEND/UP/022

BORANG ADUAN

SISTEM PEROLEHAN BERKOMPUTER

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Kepada:

Perolehan

Pejabat Bendahari,

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn                              Tarikh:__________

 

Nama Pengguna : ………………………………………………………………………..

Jawatan: ……………………………..

Pusat Tanggongjawab: ………………………………….

Catatan Aduan:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

______________________________________________________________________

(Tindakan Unit Perolehan, Pejabat Bendahari)

 

Disemak:                                                                                              Tarikh:__________

 

Nama:

Jawatan:

Catatan Tindakan:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Disahkan:                                                                                             Tarikh:___________

Nama:

Jawatan:

 

______________________________________________________________________

(Tindakan Unit Sistem Maklumat Kewangan,Pusat Teknologi Maklumat)

Disemak:                                                                                              Tarikh:____________

 

Nama:

Jawatan:

Catatan Tindakan:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………