PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

________________________________________________________________________

 KUiTTHO.PB/10.12/03.Jld. 2 (60)                                                 Tarikh: 25 Oktober 2001

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/ 2001

 

PEMBAYARAN BONUS UNTUK TAHUN 2001

 

 

Semua

Pengurus Bahagian

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

 

 

Saudara,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Sukacita dimaklumkan bahawa kerajaan telah membuat keputusan untuk memberikan bonus setengah bulan gaji atau minimum RM 1,000.00.

 

Pembayaran bonus tersebut akan dibayar secara 2 peringkat iaitu:

 

a)      Bagi staf yang mula berkhidmat sebelum 1 Januari 2001, pembayaran akan dibuat bersama-sama gaji bulan November 2001.

 

 

b)      Walau bagaimanapun pembayaran bonus bagi staf berikut akan diuruskan pada bulan Disember 2001 setelah Pekeliling dari Jabatan Perkhidmatan Awam berkaitan dengan pembayaran bonus diterima:

 

i)                    Staf yang mula berkhidmat selepas 1 Januari 2001.

ii)                   Staf Pengurusan Tertinggi dan yang setaraf.

iii)                 Staf yang menerima kenaikan pangkat.

iv)                 Staf kontrak

v)                  Staf cuti tanpa gaji / separuh gaji untuk tahun 2001.

vi)                 Cuti belajar.

 

Kerjasama dan perhatian saudara adalah diharapkan agar  dapat memanjangkannya   kepada staf  di bahagian saudara.

 

Sekian , Wassalam.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Yang Benar ,

 

 

 

HJ. ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Pemangku Bendahari

Samb. 6007

 

s.k.       1.         Yang Berbahagia Rektor, KUiTTHO

2.                  Timbalan Rektor(HEP)

3.                  Timbalan Rektor(Akademik)

4.                  Pendaftar

5.                  Audit Dalam