PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

KUiTTHO.(PB)10.12/03.Jld.2( 57 )                                                      Tarikh: 15 Oktober 2001

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN   2/ 2001

 

KUASA MENANDATANGANI SURAT FACTORING DAN PELEPASAN CUKAI KASTAM

 

 

Semua

Pengurus Bahagian

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

 

Saudara,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

 

Sukacita dimaklumkan bahawa kuasa menandatangani surat factoring dan surat pelepasan cukai kastam hanya dibenarkan kepada Pejabat Bendahari.

 

Sehubungan dengan itu juga pihak saudara adalah diingatkan supaya Fakulti/Pusat/Bahagian tidak menandatangani surat factoring dan surat pelepasan cukai kastam. Semua dokumen berkaitan hendaklah diserahkan kepada  Pejabat Bendahari untuk disempurnakan.

 

Pekeliling ini adalah berkuatkuasa pada tarikh ia diedarkan.

 

Kerjasama dan perhatian saudara dapat memanjangkan perkara tersebut ke bahagian saudara yang berkenaan mengenai perkara ini dan  didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian , terima kasih. Wassalam.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Yang Benar.

 

 

 

ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Pemangku Bendahari

Samb. 6007

 

s.k.       1.            Yang Berbahagia Rektor, KUiTTHO

2.                  Timbalan Rektor (HEP)

3.                  Timbalan Rektor (Akademik)

4.                  Pendaftar

5.                  Audit Dalam