BEN-PKL (11/2003)D

 

PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

KUiTTHO.PB/10.12/04( 19 )                                                        Tarikh: 3 November 2003

 

PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2003

 

Semua Pengurus Bahagian

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

 

Y. Bhg. Dato’/Prof./Tuan /Puan

 

GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN URUSAN RASMI, MESYUARAT , KURSUS, SEMINAR ATAU BENGKEL PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)/UNIVERSITI

 

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan dan garis panduan kadar jamuan urusan mesyuarat, kursus dan seminar anjuran Pusat Tanggungjawab dan Universiti.

 

1.0              LATAR BELAKANG

           

1.1              Pekeliling ini menyediakan satu garis panduan tentang kadar jamuan yang standard untuk diterimapakai oleh  Pusat Tanggungjawab.

 

1.2              Kadar jamuan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 10/2003 bertarikh 7 Oktober 2003.

 

2.0              GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN URUSAN MESYUARAT

 

2.1              JAMUAN UNTUK MESYUARAT DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (FAKULTI/PUSAT/BAHAGIAN)

 

 

2.1.1        Mesyuarat waktu pagi

 

a.       Mesyuarat di peringkat Universiti/Pusat Tanggungjawab melibatkan jemputan luar

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

b.      Mesyuarat di peringkat Pusat Tanggungjawab melibatkan staf sahaja.

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

2.1.2        Mesyuarat waktu petang

 

a.       Mesyuarat di peringkat Universiti/Pusat Tanggungjawab melibatkan jemputan luar.

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

b.      Mesyuarat di peringkat Pusat Tanggungjawab melibatkan staf sahaja.

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

2.1.3    Jamuan Makan Tengahari

 

a.       Melibatkan jemputan luar bagi mengahdiri mesyuarat di peringkat Pusat Tanggungjawab.

Kadar : Tidak Melebihi RM 8.00/seorang

 

b.      Tetamu Universiti/ Pensyarah Jemputan/ Penceramah Jemputan/ Professor Pelawat atau Tetamu Fakulti/Pusat/Bahagian :-

Kadar : Tidak melebihi RM 15.00/seorang

 

Nisbah yang dicadangkan bagi meraikan jemputan:

     1 tetamu                  :           3 kakitangan Fakulti/Bahagian

           2 tetamu                  :           5 kakitangan Fakulti/Bahagian

           3 atau 4 tetamu        :           6 kakitangan Fakulti/Bahagian

           5 atau lebih tetamu   :           10 (maksimum)

 

c.       Kakitangan peringkat Pusat Tanggungjawab (Mengikut keperluan dan kelulusan sahaja)

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang

 

2.1.4        Mesyuarat waktu malam

 

a.       Mesyuarat diperingkat Pusat Tanggungjawab:-

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang tertakluk kepada keperluan dan kelulusan.

(Melibatkan mesyuarat yang dijalankan dari waktu petang dan berlanjutan sehingga waktu tengah malam)

 

**NOTA

*Perlu dilampirkan senarai kehadiran pegawai-pegawai yang terlibat semasa mengemukakan invois/bil untuk pembayaran

*Segala pembayaran hendaklah disertakan dengan salinan borang tempahan jamuan bagi perolehan kurang RM1,000.00. Jika perolehan melebihi RM1,000.00 hendaklah menggunakan Pesanan Tempatan (LO).

 

2.2       GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN KURSUS, BENGKEL ATAU SEMINAR YANG DIADAKAN DI DALAM KAMPUS DAN DIBIAYAI OLEH PERUNTUKAN MENGURUS PUSAT TANGGUNGJAWAB DAN VOT TABUNG.

 

2.2.1        Jamuan pagi kursus induksi atau kursus lain untuk staf

 

a.       Sarapan Pagi

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang (7.00 – 8.00 pagi)

 

b.   Jamuan pagi‘Refreshment

Kadar : Tidak melebih RM 2.00/seorang  ( 9.00- 11.00 pagi)

 

2.2.2        Jamuan pagi Seminar yang melibatkan peserta luar

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

2.2.3        Jamuan makan tengahari

 

a.       Kursus Induksi atau kursus lain untuk staf

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang

 

b.      Seminar yang melibatkan peserta luar

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang

 

2.2.4        Jamuan minum petang

 

a.       Kursus Induksi/Seminar/Bengkel untuk staf Universiti

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

b.      Kursus/Seminat/Bengkel melibatkan peserta luar

Kadar : Tidak melebihi RM 2.00/seorang

 

2.2.5        Jamuan makan malam

 

a.       Kursus Induksi atau kursus lain untuk kakitangan

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang

 

b.      Seminar yang melibatkan peserta luar

Kadar : Tidak melebihi RM 8.00/seorang

 

2.3              GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN SAMBUTAN HARI KUALITI

2.3.1        Kadar jamuan tidak melebihi RM 8.00 seorang seperti yang ditetapkan di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1994. (Sila Rujuk Lampiran )

 

2.4              GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN MELIBATKAN JEMPUTAN ORANG KENAMAAN

 

2.4.1        Secara umumnya universiti tidak mempunyai kadar jamuan yang khusus apabila melibatkan jemputan orang kenamaan. Orang Kenamaan yang dimaksudkan ialah Kerabat Diraja dan Pemimpin-Pemimpin Tinggi Kerajaan.

 

2.4.2        Kadar jamuan yang dicadangkan berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4/1993 dengan pindaan  (sila rujuk lampiran A)

 

2.5       GARIS PANDUAN MERAIKAN TETAMU OLEH PEGAWAI EKSEKUTIF

 

2.5.1        Pegawai Eksekutif yang meraikan tetamu tidak ditetapkan had tertentu tetapi hendaklah pada kadar yang berpatutan dan bersesuaian mengikut taraf tetamu yang diraikan.

   

 

3.0              TINDAKAN SEKIRANYA GARIS PANDUAN TIDAK DIPATUHI.

 

3.1              Sekiranya Pusat Tanggungjawab membuat tempahan jamuan melebihi kadar yang telah ditetapkan, Pejabat Bendahari akan membuat bayaran sepenuhnya kepada pembekal. Namun lebihan bayaran perlu ditanggung oleh Pengurus Bahagian atau Pegawai yang meluluskan tempahan. Bayaran dibuat secara tunai atau melalui potongan gaji pegawai berkenaan.

 

KUATKUASA PEKELILING

 

Pekeliling ini berkuatkuasa pada tarikh ianya dikeluarkan.

 

Kerjasama dan perhatian Y. Bhg. Dato’/Prof./Tuan/Puan adalah diharapkan agar dapat memanjangkannya kepada staf di bahagian tuan.

 

Sekian terima kasih.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Yang benar

 

 

ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Bendahari

'6007

 

            s.k        -           Y. Bhg. Rektor

                        -           Y. Bhg. Timbalan Rektor (HEP)

            -           Y. Bhg. DatoTimbalan Rektor (Akademik)

            -           Pendaftar

            -           Ketua Unit Audit Dalam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JADUAL KADAR JAMUAN

 

 

 

AKTIVITI

 

MESYUARAT

 

KURSUS

 

Peringkat PTJ

RM

 

Jemputan Luar/Tetamu Universiti

RM

 

Peringkat PTJ

RM

 

Peserta Luar

RM

 

Sarapan Pagi

 

Minum Pagi

 

 

-

 

2.00

 

-

 

2.00

 

2.00

 

2.00

 

-

 

2.00

 

Tengahari

 

 

8.00

 

8.00/15.00

 

8.00

 

8.00

 

Petang

 

 

2.00

 

2.00

 

2.00

 

2.00

 

Malam**

 

 

8.00

 

8.00

 

8.00

 

8.00

 

** Jamuan makan malam  bagi mesyuarat yang dibenarkan adalah melibatkan mesyuarat yang dijalankan dari waktu petang sehingga berlanjutan ke waktu tengah malam.