Skip to main content

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2001

PEKELILING BENDAHARI
PEMATUHAN PROSEDUR KEWANGAN(dibatalkan)
1/2001
PROSEDUR PENGAMBILAN BARANG-BARANG STOR PUSAT(dibatalkan)
2/2001
PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR(dibatalkan)
3/2001
PINDAAAN HAD NILAI PEROLEHAN (PARA 2.1.5 PEKELILING BENDAHARI UTM BIL.2/2000)(dibatalkan)
4/2001
TATACARA MENGENAI PENGENDALIAN WANG TUNAI, WANG POS/ KIRIMAN WANG POS DAN BANK DRAF DIPERINGKAT FAKULTI/PEJABAT/UNIT
5/2001
PERATURAN PEMBAYARAN UNIVERSITI
6/2001
PENERANGAN TATACARA PENGURUSAN HARTA TETAP, INVENTORI DAN STOK; KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN(dibatalkan oleh Pekeliling Aset bil 2/2009 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI)
7/2001
PENERANGAN TATACARA PELUPUSAN HARTA TETAP, INVENTORI DAN STOK DI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN(dibatalkan oleh Pekeliling Aset bil 2/2009 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI)
8/2001
PENERANGAN TATACARA MENGURUSKAN KEHILANGAN DI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
9/2001
PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI(dibatalkan)
10/2001
ATURCARA PEROLEHAN BAGI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI(dibatalkan)
11/2001
PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR(dibatalkan)
12/2001
PENERANGAN TATACARA PENERIMAAN HADIAH / DERMA DI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN(dibatalkan oleh Pekeliling Pejabat Bendahari Bil. 2/2011)
13/2001

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
MENARIK BALIK PERUNTUKAN BAHAGIAN/PUSAT/FAKULTI YANG TIDAK HABIS DIBELANJAKAN PADA AKHIR TAHUN
1/2001
KUASA MENANDATANGI SURAT FACTORING DAN SURAT PELEPASAN CUKAI KASTAM
2/2001
TAMBAHAN TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI(dibatalkan)
3/2001
PEMBAYARAN BONUS UNTUK TAHUN 2001
4/2001
PANDUAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI AKHIR TAHUN 2001 DAN PENYATA PANJAR WANG RUNCIT
5/2001
PENYEDIAAN DATA HARTA KUiTTHO TAHUN 2001(dibatalkan oleh Pekeliling Aset bil 2/2009 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI)
6/2001
SKIM PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER KUiTTHO
7/2001