Skip to main content

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2003

PEKELILING BENDAHARI
PERATURAN LATIHAN DILUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN UNIVERSITI (dibatalkan)
1/2003
TATACARA MENGENAI BAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN AP58(A) DAN AP 58 (B)
2/2003
TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN AKTIVITI/PROGRAM PELAJAR (dibatalkan oleh Pekeliling Bendahari Bil. 14/2008)
3/2003
PENUBUHAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN PERINGKAT UNIVERSITI DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
4/2003
KADAR ELAUN MENGHADIRI SEMINAR/MEMBENTANG KERTAS KERJA SEMINAR DI LUAR NEGERI (dibatalkan)
5/2003
PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI
6/2003
PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR (dibatalkan)
7/2003
PERATURAN TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA
8/2003
PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN/PERALATAN MELALUI SISTEM SEWAAN(dibatalkan)
9/2003
TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGENDALIAN KURSUS DAN LATIHAN
10/2003
GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN URUSAN RASMI, MESYUARAT , KURSUS, SEMINAR ATAU BENGKEL PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)/UNIVERSITI(dibatalkan)
11/2003
PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN/TAMBANG GANTIAN DAN ELAUN-ELAUN LAIN BAGI PEGAWAI YANG MENGHADIRI KURSUS ATAU URUSAN RASMI DI LUAR PEJABAT DALAM NEGERI (dibatalkan)
12/2003

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
PEMBATALAN VOT 36000 (INVENTORI)
1/2003
TATACARA TAMBAHAN PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI(dibatalkan)
2/2003
KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
3/2003
MENARIK BALIK PERUNTUKAN BAHAGIAN/PUSAT/FAKULTI YANG TIDAK HABIS DIBELANJAKAN PADA AKHIR TAHUN
4/2003
PANDUAN PENGURUSAN PEROLEHAN BAGI AKHIR TAHUN 2003 (dibatalkan)
5/2003
PANDUAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN DAN PENYATA PANJAR WANG RUNCIT BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003
6/2003