Skip to main content

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2008

PEKELILING BENDAHARI
MENERIMAPAKAI SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN IAITU TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER
1/2008
GARIS PANDUAN KADAR JAMUAN URUSAN RASMI, MESYUARAT, KURSUS, SEMINAR ATAU BENGKEL PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) / UNIVERSITI
2/2008
GARIS PANDUAN PEROLEHAN “SELF INKING RUBBER STAMP”
3/2008
PERATURAN PEMBIAYAAN TERBITAN JURNAL AKADEMIK BERBAYAR
4/2008
PEMBERIAN IMBUHAN BAGI PENERBITAN MAKALAH DI DALAM JURNAL BERIMPAK TINGGI
5/2008
BAYARAN HONORARIUM PENCERAMAH PROGRAM/KURSUS PEMBANGUNAN PROFESIONALISME STAF AKADEMIK
6/2008
TATACARA PENGGUNAAN PETI BESI BAGI MENYIMPAN WANG TUNAI, Cek DAN DOKUMEN-DOKUMEN BERHARGA UNIVERSITI
7/2008
GARIS PANDUAN BAGI PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT DAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM DI UTHM
8/2008
BAYARAN INSENTIF KEPADA PENGERUSI PANEL PEPERIKSAAN LISAN PELAJAR PENYELIDIKAN
9/2008
PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR
10/2008
SKIM PENGHARGAAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
11/2008
PINDAAN TATACARA PEROLEHAN BAGI PEMBEKALAN ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK DAN ALAT GANTI YANG BERKAITAN DI UTHM (dibatalkan)
12/2008
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI , PENDAHULUAN AKTIVITI PELAJAR DAN PENDAHULUAN PELBAGAI - Dibatalkan oleh Pekeliling Bendahari Bil 3/2016 
13/2008
GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR
14/2008

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
PINDAAN KEPADA PEKELILING BENDAHARI BIL. 8/2008 MENGENAI LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM DI UTHM
1/2008
PANDUAN PENUTUPAN AKAUN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008
2/2008
TAKWIM PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI TAHUN 2009
3/2008
PENAMATAN PEROLEHAN BAGI PEMBEKALAN ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK DAN ALAT GANTI YANG BERKAITAN DI UTHM DENGAN CENTRAL MANAGEMENT CATALOGUE AGENCY SDN. BHD. (CMCA)
4/2008