Senarai Bahagian & Seksyen

  Bahagian Pentadbiran & Hasil
Seksyen Kewangan Pelajar
Seksyen Hasil Dan Kawalan Kredit
Seksyen Pentadbiran Dan Kualiti
  Bahagian Pembayaran
Seksyen Pembiayaan Dan Pembayaran Emolumen
Seksyen Pembayaran Tuntutan Dan Pendahuluan
Seksyen Pembayaran Pembekal Dan Pelbagai
Seksyen Cawangan Pagoh
  Bahagian Perolehan & Aset
Seksyen Pengurusan Aset Dan Stor Pusat
Seksyen Perolehan

 

 
  Bahagian Akaun & Bajet
Seksyen Bajet
Seksyen Pengurusan Akaun Dan Sistem