Piagam Pelanggan

 
Kami berjanji akan memberi perkhidmatan secara profesional dalam melaksanakan dasar serta peraturan kewangan yang merangkumi fungsi-fungsi berikut :-
 
  1. Memastikan semua pembayaran biasiswa kepada pelajar yang layak, dibuat dalam masa lima (5) hari bekerja selepas menerima bantuan kewangan dari penaja
  2. Memastikan semua bil yang telah lengkap dibayar dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh diterima oleh Pejabat Bendahari
  3. Memastikan semua tuntutan yang telah lengkap dibayar dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh diterima oleh Pejabat Bendahari
  4. Memastikan semua permohonan pendahuluan staf dan aktiviti pelajar diproses dan dibayar dalam masa tujuh (7) hari kepada yang layak
  5. Memastikan semua surat setuju terima dan pesanan tempatan dikeluarkan dalam masa tujuh (7) hari selepas diluluskan oleh Jawatankuasa yang berkaitan
  6. Memastikan gaji dikreditkan ke akaun staf mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara pada setiap bulan
  7. Memastikan laporan perbelanjaan mengurus dan pembangunan dihantar kepada Kementerian sebelum 10 haribulan berikutnya setiap bulan
  8. Melaksanakan verifikasi aset di setiap Pusat Tanggungjawab setiap dua(2) tahun sekali
  9. Memastikan penyata kewangan Universiti dihantar kepada Jabatan Audit Negara sebelum 30 April tahun berikutnya
  10. Memastikan stok di Stor Pusat sentiasa mencukupi untuk memenuhi keperluan pelanggan