Objektif Kualiti

 
 

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan secara professional dalam melaksanakan dasar serta peraturan kewangan bagi mencapai objektif berikut :-

 
     
     
1. Memastikan permohonan Anggaran Belanja Mengurus Universiti dikemukakan setiap tahun kepada Agensi Pusat.
2.
95% daripada semua dokumen bayaran yang lengkap diterima dibayar dalam tempoh empat belas (14) hari kepada semua pelanggan.
3. Memperkasa modal insan dengan memastikan staf menghadiri sekurang-kurangnya tujuh (7) hari  dalam tempoh masa setahun.
4. Memastikan Penyata Kewangan Tahunan UTHM untuk dikemukakan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 15 Februari setiap tahun.
5. Memastikan aduan pelanggan diberi maklumbalas dalam tempoh dua puluh satu (21) hari daripada tarikh aduan diterima daripada urusetia.
6. Memastikan 90% perolehan dilaksanakan mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarikh Kemaskini : 19 Disember 2018