Objektif

     
1. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan tepat.
2.
Memperkasakan sumber manusia bagi melahirkan staf yang bermotivasi, berdedikasi, berkemahiran dan berintegriti .
3. Memastikan semua peraturan kewangan dipatuhi bagi meningkatkan tahap integriti dan akauntabiliti.
4. Melaksanakan perkhidmatan yang mesra pelanggan dalam persekitaran yang kondusif.