Cetak

Sub-Module E-Travel (Sistem E-Claim)

Written by Webadmin. Posted in Koleksi Manual Pengguna Sistem-sistem Berkaitan Pejabat Bendahari

MANUAL PENGGUNA E-TRAVEL(SUB-MODULE KEPADA E-CLAIM)

Pengenalan

Sistem ini berfungsi sebagai permohonan pergerakan staf UTHM untuk bertugas di luar kawasan kampus UTHM. Sub-module ini terdiri daripada :

  1. Modul Permohonan
  2. Modul Kelulusan Ketua PTJ

Setiap user akan diberikan had capaian mengikut fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan. Capaian sistem boleh dibuat melalui web http://tcis.uthm.edu.my .

 

Klik untuk manual pengguna - Pemohon >>

Klik untuk manual pengguna - Setiausaha (bagi permohonan pihak Ketua PTJ) dan Penolong Pendaftar (cetakan laporan) >>

Klik untuk manual pengguna - Pelulus (Ketua PTJ) >>