Cetak

Sistem E-Claim - Permohonan

Written by Webadmin. Posted in Koleksi Manual Pengguna Sistem-sistem Berkaitan Pejabat Bendahari

MANUAL PENGGUNA E-CLAIM(PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGARA)

Pengenalan

Sistem ini berfungsi sebagai permohonan tuntutan perjalanan dalam negara staf UTHM

Setiap staf yang layak membuat tuntutan perjalanan boleh mengakses sistem ini. Capaian sistem boleh dibuat melalui web http://tcis.uthm.edu.my . Buat masa ini sistem ini sedang menjalani proses ujian di empat PTj terpilih iaitu Pejabat Bendahari, PTM, FKAAS dan FSTPI bagi tempoh Oktober hingga Disember 2015. Hanya empat PTj ini sahaja yang boleh mengakses sistem ini dalam tempoh tersebut.

 

Klik untuk manual pengguna - Pemohon >>
Klik untuk manual pengguna - Pusat Tanggungjawab >>
Klik untuk manual pengguna - Pelulus >>