Cetak

Sistem E-alatulis

Written by Webadmin. Posted in Koleksi Manual Pengguna Sistem-sistem Berkaitan Pejabat Bendahari

MANUAL PENGGUNA E-ALATULIS

Pengenalan

Sistem ini berfungsi sebagai permohonan serta pengurusan stok alat tulis di Stor Pusat. Dengan sistem ini, proses permohonan alat tulis dapat dilaksanakan secara online. Sistem ini terdiri daripada beberapa modul seperti di bawah:

 1. Modul Permohonan
 2. Modul Pengesahan PP/PPT
 3. Modul Semakan Penyelenggara Stor
 4. Modul Kelulusan Pegawai Bendahari
 5. Modul Laporan
 6. Modul Pentadbir Sistem

Sistem hanya boleh dicapai oleh pengguna yang telah didaftarkan seperti berikut :

 1. Pembantu Am Pejabat
 2. Penolong Pendaftar
 3. Penolong Pegawain Tadbir
 4. Penyelenggara Stor
 5. Pegawai Bendahari

Setiap user akan diberikan had capaian mengikut fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan. Capaian sistem boleh dibuat melalui web http://tcis.uthm.edu.my .

Had Capaian Pengguna Mengikut Modul

MODUL  

HAD CAPAIAN

PAP

PP / PPT

PS

PB

Permohonan

/

/

/

/

Pengesahan PP / PPT

/

/

 

 

Pengesahan PS

 

 

/

/

Kelulusan PB

 

 

 

/

Laporan

/

/

/

/

Admin

/

/

/

/

Klik untuk manual pengguna>>