Cetak

Borang Unit Perolehan

Written by Webadmin. Posted in Borang Unit Procurement

Senarai Borang Unit Perolehan Mengikut Kategori Tujuan

 • 01 BORANG AM
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PENDAFTARAN SYARIKAT

  04/02/2015

  PENDAFTARAN ORGANISASI

  22/05/2014

  PERMOHONAN PORTAL PEMBEKAL

  22/05/2014
  -

  RINGKASAN PERMOHONAN PEROLEHAN ASET

  22/05/2014
  -

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  PERMOHONAN KELULUSAN SPESIFIKASI ALAT
  (boleh diubahsuai mengikut kesesuaian / kehendak spesifikasi)

  10/09/2014
  -

  SENARAI BORANG KELULUSAN BARANGAN IMPORT

  04/03/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  10/09/2014
  -

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL

  15/07/2019
  -

  DENDA LEWAT BEKAL UNTUK PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  KELULUSAN PENGECUALIAN DENDA LEWAT BEKAL UNTUK PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  LAPORAN PEROLEHAN BAGI SUKU TAHUN

  22/05/2014
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -
 • 02 INTEGRITI PACT
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  SURAT AKUAN OLEH STAF UNIVERSITI YANG TERLIBAT DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI
  (Dicetak pada kertas warna kuning)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA BERKAITAN PEROLEHAN UNIVERSITI
  (Dicetak pada kertas warna biru)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN SELESAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA BERKAITAN PEROLEHAN
  (Dicetak pada kertas warna merah)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN AHLI LEMBAGA/JAWATANKUASA PEROLEHAN
  (Dicetak pada kertas warna biru)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN SELESAI TUGAS AHLI LEMBAGA/JAWATANKUASA PEROLEHAN
  (Dicetak pada kertas warna merah)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  29/08/2013

  SURAT AKUAN KEPENTINGAN PERUNDING

  29/08/2013

  SURAT AKUAN PERUNDING YANG DILANTIK

  29/08/2013

  KLAUSA PENCEGAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN UNIVERSITI

  29/08/2013
           
 • NILAI BAWAH RM100.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  KELULUSAN PEMBELIAN PANJAR WANG RUNCIT

  22/05/2014
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -
  NILAI MELEBIHI RM100.00 HINGGA RM10,000.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  KEPUTUSAN PEMBELIAN TERUS
  (melebihi RM100.00 hingga RM10,000.00)

  09/09/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  09/09/2015/span>
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN PEROLEHAN KERJA SEHINGGA RM20K

  25/11/2014
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -
           
  NILAI MELEBIHI RM10,000.00 HINGGA RM50,000.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  PERMOHONAN KELULUSAN SPESIFIKASI ALAT
  (boleh diubahsuai mengikut kesesuaian / kehendak spesifikasi)

  22/05/2014
  -

  SURAT PERLAWAAN SEBUT HARGA

  16/10/2019
  -

  JADUAL BUKA SEBUTHARGA

  09/09/2015
  -

  SENARAI PERLAWAAN DAN SYARIKAT YANG MENYERTAI PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA

  22/05/2014
  -

  SYOR PEMBELIAN TERUS
  (Melebihi RM10,000.00 hingga RM50,000.00)

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN JAWATANKUASA PENILAIAN SEBUTHARGA (PTJ)

  09/09/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  09/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL
  (Melebihi RM 10,000.00)

  15/07/2019
  -

  KEBENARAN PEMBELIAN NASKAH PEMBELIAN TERUS/SEBUTHARGA

  21/01/2015

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -

  SENARAI SEMAK FAIL PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

  10/04/2017
  -

  SENARAI SEMAK JUAL NASKAH PEMBELIAN TERUS

  10/04/2017
  -
           
  NASKAH SEBUT HARGA
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH SEBUT HARGA
  (Dicetak pada kertas warna kuning)

  16/10/2019
  -

  KENYATAAN SEBUT HARGA

  16/10/2019
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA

  16/10/2019
  -

  JAMINAN PEMBEKAL
  (Dicetak pada kertas warna kuning)

  16/10/2019
  -

  JADUAL HARGA DAN TEKNIKAL SEBUT HARGA (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
  (melebihi RM10,000.00 hingga RM50,000.00)

  16/10/2019
  -

  MAKLUMAT PEMBEKAL

  09/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -
           
 • 04 SEBUTHARGA
  NILAI MELEBIHI RM50,000.00 HINGGA RM200,000.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  PERMOHONAN KELULUSAN SPESIFIKASI ALAT
  (boleh diubahsuai mengikut kesesuaian / kehendak spesifikasi)

  10/09/2015
  -

  SENARAI BORANG KELULUSAN BARANGAN IMPORT

  04/03/2015
  -

  Senarai Semak Dokumen Permohonan Kelulusan Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti

  09/08/2018
  -

  Kertas Taklimat Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti

  02/02/2016
  -

  SURAT PERLAWAAN SEBUTHARGA

  18/02/2015
  -

  KEBENARAN PEMBELIAN NASKAH PEMBELIAN TERUS/SEBUTHARGA

  21/01/2015

  JADUAL BUKA PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA

  10/09/2015
  -

  SENARAI PERLAWAAN DAN SYARIKAT YANG MENYERTAI PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL (PTJ)

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN JAWATANKUASA PENILAIAN SEBUTHARGA (PTJ)

  22/05/2014
  -

  KERTAS TAKLIMAT SEBUTHARGA / RUNDINGAN TERUS / KONTRAK PUSAT

  30/01/2018
  -

  KEPUTUSAN RUNDINGAN HARGA
  (Jika Berkenaan)

  10/09/2015

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  10/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL

  15/07/2019
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -

  SENARAI SEMAK FAIL PEROLEHAN KELULUSAN JKSUB

  10/04/2017
  -

  SENARAI SEMAK JUAL NASKAH SEBUTHARGA BEKALAN / PERKHIDMATAN

  30/08/2018
  -

  SENARAI SEMAK JUAL NASKAH SEBUTHARGA KERJA

  10/04/2017
  -
           
  NASKAH SEBUTHARGA
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH SEBUTHARGA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  23/02/2017
  -

  KENYATAAN SEBUTHARGA
  (melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00)

  23/02/2017
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
  (melebihi RM50,000.00 hngga RM200,000.00)

  06/03/2017
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA KERJA
  (melebihi RM10,000.00 hingga RM500,000.00)

  23/02/2017
  -

  BQ JADUAL HARGA

  BEN/UP/004-pin2
  1. JAMINAN PEMBEKAL
  (Dicetak pada kertas warna kuning)
  23/02/2017
  -
  BEN/UP/003B-pin2
  2. JADUAL HARGA SEBUTHARGA BEN/UP/003B-pin2
  (melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00)
  23/02/2017
  -
  BEN/UP/022-pin1

  3. MAKLUMAT PEMBEKAL BEN/UP/022-pin1

  23/02/2017
  -

  4. KETERANGAN MENGENAI PETENDER / PENYEBUTHARGA

  23/02/2017
  -

  BQ JADUAL TEKNIKAL BEKALAN

  BEN/UP/003A-pin3

  1. JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Am)
  (melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00)

  23/02/2017
  -
  BEN/UP/003A(i)

  2. JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Teknikal)
  (melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00)

  23/02/2017
  -

  BQ JADUAL TEKNIKAL PERKHIDMATAN

  BEN/UP/003C-pin3

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (PERKHIDMATAN)
  (melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00)

  23/02/2017
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

       
  NILAI MELEBIHI RM200,000.00 HINGGA RM500,000.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  SENARAI BORANG KELULUSAN BARANGAN IMPORT

  04/03/2015
  -

  Senarai Semak Dokumen Permohonan Kelulusan Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti

  09/08/2018
  -

  Kertas Taklimat Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti

  02/02/2016
  -

  SURAT PERLAWAAN SEBUTHARGA

  18/02/2015
  -

  KEBENARAN PEMBELIAN NASKAH PEMBELIAN TERUS/SEBUTHARGA

  21/01/2015

  JADUAL BUKA PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA

  10/09/2015
  -

  SENARAI PERLAWAAN DAN SYARIKAT YANG MENYERTAI PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA

  22/05/2014
  -

  PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN SEBUTHARGA KERJA

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN RUNDINGAN HARGA
  (Jika Berkenaan)

  10/09/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  10/09/2015
  -

  SIJIL PEMASANGAN DAN PENGUJIAN

  22/05/2014
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL

  15/07/2019
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -
           
  NASKAH SEBUTHARGA FOB
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH SEBUTHARGA
  (Dicetak pada kertas warna pink)

  22/05/2014
  -

  SENARAI DOKUMEN SEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  KENYATAAN SEBUTHARGA & ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  07/04/2015
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00) FOB

  10/09/2015
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA KERJA
  (melebihi RM10,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  JAMINAN PENYEBUTHARGA FREE ON BOARD (FOB)
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  10/09/2015
  -

  MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN IMPORT YANG DITAWAR DALAM SEBUTHARGA
  (PEMBELIAN SECARA "FREE ON BOARD")
  (Dicetak pada kertas berwarna kuning)

  22/05/2014
  -

  KETERANGAN MENGENAI PENYEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  22/05/2014
  -

  LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUTHARGA

  22/05/2014
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Am)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Teknikal)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  22/05/2014
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (PERKHIDMATAN)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  JADUAL HARGA SEBUTHARGA (FOB)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  SENARAI SEMAK NASKAH SEBUTHARGA FOB

  10/09/2015
  -
           
  NASKAH SEBUTHARGA CIF
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH SEBUTHARGA
  (Dicetak pada kertas warna pink)

  22/05/2014
  -

  SENARAI DOKUMEN SEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  KENYATAAN SEBUTHARGA & ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  07/04/2015
  -

  SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00) CIF

  10/09/2015
  -

  JAMINAN PENYEBUTHARGA COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  10/09/2015
  -

  KETERANGAN MENGENAI PENYEBUTHARGA
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  22/05/2014
  -

  LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUTHARGA

  22/05/2014
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Am)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (BEKALAN) (Spesifikasi Teknikal)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  22/05/2014
  -

  JADUAL TEKNIKAL SEBUTHARGA (PERKHIDMATAN)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  JADUAL HARGA SEBUTHARGA (CIF)
  (melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00)

  10/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  SENARAI SEMAK NASKAH SEBUTHARGA CIF

  10/09/2015
  -
           
 • 05 TENDER
  NILAI MELEBIHI RM500,000.00
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  SENARAI BORANG KELULUSAN BARANGAN IMPORT

  04/03/2015
  -

  KEBENARAN PEMBELIAN TENDER

  22/05/2014

  JADUAL BUKA TENDER BEKALAN

  22/05/2014
  -

  JADUAL BUKA TENDER KERJA

  22/05/2014

  JADUAL BUKA TENDER PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  Senarai Semak Dokumen Permohonan Kelulusan Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti

  09/08/2018
  -

  JADUAL PAMER HARGA TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  JADUAL PAMER HARGA TENDER KERJA

  22/05/2014

  PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

  22/05/2014
  -

  PERAKUAN PENERIMAAN DOKUMEN TENDER KERJA

  22/05/2014
  -

  KEPUTUSAN RUNDINGAN HARGA
  (Jika Berkenaan)

  10/09/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  10/09/2015
  -

  SIJIL PEMASANGAN DAN PENGUJIAN

  22/05/2014
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014
  -

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL
  (Melebihi RM 10,000.00)

  15/07/2019
  -

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -
           
  NASKAH TENDER FOB
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH TENDER
  (Dicetak pada kertas warna biru)

  22/05/2014

  SENARAI DOKUMEN TENDER

  10/09/2015

  KENYATAAN TENDER & ARAHAN KEPADA PETENDER

  22/05/2014

  SYARAT-SYARAT AM TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN FOB

  10/09/2015

  JAMINAN PETENDER FREE ON BOARD (FOB)
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  10/09/2015

  KETERANGAN MENGENAI PETENDER

  22/05/2014

  LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER

  22/05/2014

  MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN IMPORT YANG DITAWAR DALAM TENDER
  (PEMBELIAN SECARA "FREE ON BOARD")
  (Dicetak pada kertas berwarna kuning)

  22/05/2014

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (BEKALAN) (Spesifikasi Am)

  10/09/2015

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (BEKALAN) (Spesifikasi Teknikal)

  22/05/2014

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (PERKHIDMATAN)

  10/09/2015

  JADUAL HARGA TENDER
  (melebihi RM500,000.00) (FOB)

  10/09/2015

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014

  SENARAI SEMAK NASKAH TENDER FOB

  10/09/2015
           
  NASKAH TENDER CIF
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  FORMAT KULIT NASKAH TENDER
  (Dicetak pada kertas warna biru)

  22/05/2014

  SENARAI DOKUMEN TENDER

  10/09/2015

  KENYATAAN TENDER & ARAHAN KEPADA PETENDER

  22/05/2014

  SYARAT-SYARAT AM TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN CIF

  10/09/2015

  JAMINAN PETENDER COST, INSURANCE AND FREIGTH (CIF)
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  10/09/2015

  KETERANGAN MENGENAI PETENDER

  22/05/2014

  LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER

  22/05/2014

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (BEKALAN) (Spesifikasi Am)

  10/09/2015

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (BEKALAN) (Spesifikasi Teknikal)

  22/05/2014

  JADUAL TEKNIKAL TENDER (PERKHIDMATAN)

  10/09/2015

  JADUAL HARGA TENDER
  (melebihi RM500,000.00) (CIF)

  10/09/2015

  SURAT AKUAN PEMBIDA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014

  SENARAI SEMAK NASKAH TENDER CIF

  10/09/2015
           
 • 06 RUNDINGAN TERUS
  BORANG NAMA BORANG
  TARIKH KEMASKINI
  KEGUNAAN BENDAHARI
  KEGUNAAN PTJ

  PERMOHONAN PEMBELIAN (R.O)

  28/09/2019
  -

  PERMOHONAN KELULUSAN SPESIFIKASI ALAT
  (boleh diubahsuai mengikut kesesuaian / kehendak spesifikasi)

  10/09/2015
  -

  SENARAI BORANG KELULUSAN BARANGAN IMPORT

  04/03/2015
  -

  KERTAS TAKLIMAT SEBUTHARGA / RUNDINGAN TERUS / KONTRAK PUSAT

  10/09/2015
  -

  KEPUTUSAN RUNDINGAN HARGA
  (Jika Berkenaan)

  10/09/2015
  -

  TEMPAHAN PERUNTUKAN
  (Jika berkenaan dan untuk perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja yang melibatkan kontrak / bayaran berperingkat)

  10/09/2015
  -

  SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
  (Dicetak pada kertas warna hijau)

  22/05/2014

  SIJIL DI BAWAH PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014

  07/04/2015
  -

  REKOD PRESTASI PEMBEKAL

  15/07/2019
  -

Cashless Transaction

E-Payment

Capaian Dalaman

Aplikasi Online

Pertanyaan pembayaran pembekal
Semakan hutang pelanggan
 
 
PENGIRAAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN KENDERAAN, KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
<< Klik untuk membuat pengiraan>>
 
 
SENARAI KATERER SEKITAR PARIT RAJA DAN BATU PAHAT UNTUK PEMBEKAL JAMUAN DI DALAM UTHM
<< Klik untuk melihat senarai>>
 
 
Perolehan
My-Procurement
(Sila buka link ini menggunakan Internet Explorer sahaja!)
 
 Emeeting Pejabat Bendahari
 .
 eOffice UTHM