Cetak

Written by Webadmin. Posted in Borang Harta & Stor

 
PAUTAN/
NAMA BORANG
NAMA DOKUMEN
TARIKH KEMASKINI
KEGUNAAN BENDAHARI
KEGUNAAN PTJ
KEW.PA-1 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-2 DAFTAR HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-3 DAFTAR INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH DI LOKASI
02/06/2009
x
KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
02/06/2009
x
KEW.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
02/06/2009
x
KEW.PA-13 BORANG PENYELENGGARAAN ASET ALIH (diisi oleh Pegawai Aset)
18/06/2013
x
KEW.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-15 LANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-16 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-18 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-19 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-21 KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)
02/06/2009
x
KEW.PA-24 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)
02/06/2009
x
KEW.PA-27 KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG  
x
KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-29 PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH UNIVERSITI (diisi oleh Pegawai Aset)
02/06/2009
x
KEW.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
BEN/UAI/001 BORANG PENYERAHAN PERABOT / PERALATAN LAIN
02/06/2009
BEN/UAI/002A BORANG PENGESAHAN PERGERAKAN ASET / INVENTORI (STAF)
02/06/2009
x
BEN/UAI/002B BORANG PENGESAHAN PERGERAKAN ASET / INVENTORI (BUKAN STAF)  
x
BEN/UAI/003 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA DAN LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
12/04/2015
BORANG_LELONG BORANG TAWARAN JUALAN ASET LUPUS SECARA LELONG
12/12/2012
Cetak

Written by Webadmin. Posted in Borang Harta & Stor

 
PAUTAN/
NAMA BORANG
NAMA DOKUMEN
TARIKH KEMASKINI
KEGUNAAN BENDAHARI
KEGUNAAN PTJ
PEJ.KEW.003/2000 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DARI STOR PUSAT/STOR ALAT TULIS
2000
Batal
Batal
KAD KEW 312, 312A DAFTAR HARTA TETAP
15/03/2007
Batal
Batal
KAD KEW 313 DAFTAR INVENTORI
15/03/2007
Batal
Batal
KAD KEW 314 DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS
15/03/2007
Batal
Batal
KAD KEW 315 DAFTAR PERGERAKAN HARTA TETAP DAN INVENTORI
15/03/2007
Batal
Batal
  PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA UNIVERSITI
15/03/2007
Batal
Batal
  LAPORAN PELUPUSAN
15/03/2007
Batal
Batal
  DAFTAR JUALAN LENGKAP
15/03/2007
Batal
Batal
  LAPORAN AWAL
15/03/2007
Batal
Batal
  LAPORAN AKHIR
15/03/2007
Batal
Batal
BENDUA_A001_2006 BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN ALATULIS DARI STOR PUSAT
05/06/2007
BENDUA_A002_2006 BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN ALATULIS DARI STOR PUSAT
05/06/2007
BENDUA_A003_2006 BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN ALATULIS DARI STOR PUSAT TANGGUNGJAWAB
05/06/2007
Kew_300-s SENARAI VERIFIKASI STOK
05/06/2007
KEW.PA-1 BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-2 DAFTAR HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-3 DAFTAR INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
02/06/2009
x
KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH DI LOKASI
02/06/2009
x
KEW.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN
02/06/2009
x
x
KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
02/06/2009
x
KEW.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
02/06/2009
x
KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
02/06/2009
x
x
KEW.PA-13 BORANG PENYELENGGARAAN ASET ALIH (diisi oleh Pegawai Aset)
18/06/2013
x
KEW.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
02/06/2009
x
KEW.PA-15 LANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-16 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-17 LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI(Diganti dengan BEN/UAI/003)
02/06/2009
x
x
KEW.PA-18 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-19 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
02/06/2009
x
x
KEW.PA-21 KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)
02/06/2009
x
KEW.PA-24 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)
02/06/2009
x
KEW.PA-27 KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG  
x
KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-29 PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH UNIVERSITI (diisi oleh Pegawai Aset)
02/06/2009
x
KEW.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH UNIVERSITI
02/06/2009
x
KEW.300-J4 KAD PETAK
02/06/2009
KEW. 314 DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT
02/06/2009
BEN/UAI/001 BORANG PENYERAHAN PERABOT / PERALATAN LAIN
02/06/2009
BEN/UAI/002A BORANG PENGESAHAN PERGERAKAN ASET / INVENTORI (STAF)
02/06/2009
x
BEN/UAI/002B BORANG PENGESAHAN PERGERAKAN ASET / INVENTORI (BUKAN STAF)  
x
BEN/UAI/003 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA DAN LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
12/04/2015
BENUAPT001 DAFTAR TERIMAAN HADIAH SUMBANGAN DERMA TAJAAN
21/12/2011
BENUAPT002 SURAT AKUAN PENERIMAAN SUMBANGAN HADIAH DERMA TAJAAN DARIPADA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
21/12/2011
BORANG_LELONG BORANG TAWARAN JUALAN ASET LUPUS SECARA LELONG
12/12/2012

Cashless Transaction

E-Payment

Capaian Dalaman

Aplikasi Online

Pertanyaan pembayaran pembekal
Semakan hutang pelanggan
 
 
PENGIRAAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN KENDERAAN, KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
<< Klik untuk membuat pengiraan>>
 
 
SENARAI KATERER SEKITAR PARIT RAJA DAN BATU PAHAT UNTUK PEMBEKAL JAMUAN DI DALAM UTHM
<< Klik untuk melihat senarai>>
 
 
Perolehan
My-Procurement
(Sila buka link ini menggunakan Internet Explorer sahaja!)
 
 Emeeting Pejabat Bendahari
 .
 eOffice UTHM