Cetak

Borang Stor Pusat

Written by Webadmin. Posted in Borang Stor Pusat

 
PAUTAN/
NAMA BORANG
NAMA DOKUMEN
TARIKH KEMASKINI
KEGUNAAN BENDAHARI
KEGUNAAN PTJ
BEN / KEW / 300-S Pin 1 SENARAI VERIFIKASI STOK
15/08/2007

 

Borang Pengurusan Stor
PAUTAN/
NAMA BORANG
NAMA DOKUMEN
TARIKH KEMASKINI
KEGUNAAN STOR PUSAT
KEGUNAAN STOR KECIL
KEW.PS-1  REKOD KAWALAN STOK
15/06/2017
KEW.PS-2 BORANG PESANAN PENGELUARAN STOK
15/06/2017
KEW.PS-3 BORANG PERMOHONAN STOK
15/06/2017
KEW.PS-4 KAD PETAK
15/06/2017
KEW.PS-5 PERAKUAN AMBIL ALIH
15/06/2017
KEW.PS-6 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN STOK
15/06/2017
Download LAPORAN KEDUDUKAN STOK
15/06/2017
Download LAPORAN TERIMAAN BARANG BARANG
15/06/2017
Download SENARAI STOK BERTARIKH LUPUT
15/06/2017
Download LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN
15/06/2017
Download LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR PUSAT
15/06/2017
Download LAPORAN TAHUNAN VERIFIKASI STOR
15/06/2017
Download PENYATA PELARASAN STOK
15/06/2017
Download LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN STOK
15/06/2017
Download LAPORAN HAPUS KIRA KEKURANGAN STOK
15/06/2017
Download LAPORAN TAHUNAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA STOK
15/06/2017

Cashless Transaction

E-Payment

Capaian Dalaman

Aplikasi Online

Pertanyaan pembayaran pembekal
Semakan hutang pelanggan
 
 
PENGIRAAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN KENDERAAN, KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
<< Klik untuk membuat pengiraan>>
 
 
SENARAI KATERER SEKITAR PARIT RAJA DAN BATU PAHAT UNTUK PEMBEKAL JAMUAN DI DALAM UTHM
<< Klik untuk melihat senarai>>
 
 
Perolehan
My-Procurement
(Sila buka link ini menggunakan Internet Explorer sahaja!)
 
 Emeeting Pejabat Bendahari
 .
 eOffice UTHM