Cetak

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2007

Written by Webadmin. Posted in Surat & Pekeliling 2007

PEKELILING BENDAHARI
PENGURUSAN PENGAMBILAN ALATULIS DAN BEKALAN PEJABAT DARI STOR PUSAT, PEJABAT BENDAHARI (dibatalkan)
1/2007
PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL
2/2007
MENERIMAPAKAI PINDAAN TATACARA PEROLEHAN BAGI PEMBEKALAN ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK DAN ALAT GANTI (dibatalkan)
3/2007
PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU CETAKAN DAN TERBITAN LUAR NEGARA KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA OLEH KONTRAKTOR PANEL BERDASARKAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2007, SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN BERTARIKH 19 JULAI 2007, 20 DISEMBER 2007 DAN 25 MEI 2006
4/2007

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
PENJUALAN NASKAH SEBUTHARGA BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA(MELEBIHI RM10,000-RM200,000) DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (dibatalkan)
1/2007
PINDAAN HARGA CIF BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN (dibatalkan)
2/2007
ATURCARA PEROLEHAN BAGI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI (PINDAAN) (dibatalkan)
3/2007
KADAR ELAUN BAGI PELAJAR YANG MENGADAKAN LAWATAN INDUSTRI, KERJA LAPANGAN ATAU PROGRAM-PROGRAM LAIN YANG SEUMPAMANYA
4/2007
SKIM PEMBIAYAAN PERIBADI UNTUK MANGSA BANJIR STAF UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
5/2007
TINDAKAN BAGI MENGURANGKAN KETIDAKPATUHAN DAN BERULANGNYA KESILAPAN ATAU KESALAHAN DALAM PENGURUSAN TERIMAAN DAN PEMBAYARAN DI UNIVERSITI
6/2007
FORMAT KERTAS KERJA PENGANJURAN PROGRAM/AKTIVITI ANJURAN PTJ/UNIVERSITI UNTUK KELULUSAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & PENGANTARABANGSAAN ATAU TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) - PINDAAN KEPADA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4/2006
7/2007
MENERIMA PAKAI PINDAAN KADAR TUNTUTAN ELAUN MAKAN DAN PENDAHULUAN DIRI SEWA HOTEL SEMASA BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 3/2003 - SURAT KEMENTERIAN KEWANGAN KK/BP(S)10/693/222/815(SK.1/2006)(4) BERTARIKH 14 JUN 2006
8/2007
PANDUAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN DAN PENYATA PANJAR WANG RUNCIT BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
9/2007
TATACARA LAPORAN PRESTASI PEMBEKAL UNTUK PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN ATAU KERJA YANG MELEBIHI RM 10,000.00
10/2007

Cashless Transaction

E-Payment

Capaian Dalaman

Aplikasi Online

Pertanyaan pembayaran pembekal
Semakan hutang pelanggan
 
 
PENGIRAAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN KENDERAAN, KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR
<< Klik untuk membuat pengiraan>>
 
 
SENARAI KATERER SEKITAR PARIT RAJA DAN BATU PAHAT UNTUK PEMBEKAL JAMUAN DI DALAM UTHM
<< Klik untuk melihat senarai>>
 
 
Perolehan
My-Procurement
(Sila buka link ini menggunakan Internet Explorer sahaja!)
 
 Emeeting Pejabat Bendahari
 .
 eOffice UTHM