PROGRAM DIPLOMA
 
(PELAJAR TEMPATAN)
Jenis Yuran
Yuran(RM)
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Sem 1
Sem 2
Sem 1
Sem 2
Sem 1
Sem 2
Yuran Alumni
100.00
 
 
 
 
 
Yuran Ko Kurikulum
200.00
 
 
 
 
 
Yuran Kolej Kediaman **
486.50
486.50
486.50
486.50
486.50
486.50
Yuran Perkhidmatan UTHM
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Yuran Pelajaran
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
JUMLAH
1,191.50
891.50
891.50
891.50
891.50
891.50
 
 
** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
- semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)