PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR
 
 
Jenis Yuran
PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEPTEMBER 2015
SEMESTER PERTAMA
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Kadar Caj (RM)
Kadar Caj (RM)
Yuran Alumni
100.00
100.00 
Yuran Ko Kurikulum
200.00
200.00 
Yuran Kolej Kediaman **
690.00
2,070.00
Yuran Perkhidmatan UTHM
580.00
1,180.00
Yuran Pelajaran
700.00
3,000.00
Yuran IEM
50.00
 
Yuran Survey Camp
200.00
200.00 
Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa *
 
 
JUMLAH
2,520.00
6,750.00
     
 
YURAN SEMESTER KEDUA DAN BERIKUTNYA
Yuran Pelajaran
700.00
3,000.00
Yuran Perkhidmatan UTHM
210.00
740.00
Yuran Kolej Kediaman **
690.00
2,070.00
JUMLAH
1,600.00
5,810.00
 
 
 
* Kadar Tertakluk kepada kategori negara
** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
- semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)