Fungsi Terimaan

Mengeluarkan invois.
Menguruskan pelaburan.
Mengeluarkan resit bagi terimaan yang diterima.
Menguruskan penghutang.
Penyerahan Rekupmen Panjar Wang Runcit.