Fungsi Sistem Maklumat

Menguruskan penyenggaraan sistem dan perkakasan pejabat.
Membuat pembangunan Sistem baru mengikut keperluan pengguna di pejabat.
Memastikan Sistem sedia ada sentiasa dimurnikan dan dimantapkan mengikut keperluan semasa.
Memastikan laman web pejabat dimurnikan dan dimantapkan mengikut keperluan semasa.
Menjadi penasihat dan pakar rujuk berkaitan ICT untuk pejabat.