Fungsi Perolehan
Menguruskan perolehan secara tender untuk Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
Menguruskan perolehan secara sebutharga untuk Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
 
  1. Untuk nilai melebihi RM 50,000.00 bagi Bekalan dan Perkhidmatan dan
  2. Untuk nilai melebihi RM 100,000.00 bagi kerja.
Menguruskan perolehan kontrak pusat dan rundingan terus
Menguruskan pengesahan pelepasan kastam dan duti import
Mengurusan pelantikan WTO bagi barangan import yang bernilai melebihi RM200,000.00
Menguruskan permohonan dan kelulusan pemfaktoran
Menguruskan pendaftaran syarikat di dalam sistem kewangan universiti