Fungsi Pentadbiran

Mentadbir hal-ehwal pengurusan sumber manusia dan kebajikan staf Pejabat Bendahari.
Menguruskan latihan dan pembangunan modal insan.
Menguruskan kewangan pentadbiran pejabat.
Menguruskan sistem pemfailan pejabat.
Menguruskan stor kecil untuk pejabat.
Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kualiti pejabat.
Menyelaras perkhidmatan mesin fotostat secara berpusat