Fungsi Pembayaran (Tuntutan Staf/Pendahuluan & Individu Luar)

Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari mengikut piagam pelanggan Pejabat Bendahari.
Memproses pembayaran tuntutan staf dan pihak luar, elaun dan pelbagai.
Memproses pembayaran bagi pendahuluan diri, aktiviti pelajar dan pelbagai.
Menyediakan laporan pendahuluan diri, aktiviti pelajar dan pelbagai.
Menyediakan jurnal ke atas bayaran yang melibatkan kesalahan vot.

Menyediakan surat peringatan kepada pegawaiyang tidak mematuhi pekeliling ditetapkan