Fungsi Pembayaran (Pembayaran Inbois/Bil)

Menguruskan semua tuntutan pembayaran kepada pembekal luar.
Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh 7 hari daripada dokumen diterima di Pejabat Bendahari .
Menyediakan Laporan "Aged Creditors" .
Menguruskan pembayaran elaun dan pelbagai berkaitan cuti belajar.
Menyemak dan menyelia laporan daftar bil bagi semua PTJ.
Memastikan cek dihantar atau dipos selepas ditandatangani.
Menyediakan laporan prestasi pembayaran setiap 15hb dan 31 hb setiap bulan untuk dihantar ke Kementerian Pengajian Tinggi.