Fungsi Gaji & Pinjaman

Pengurusan pembayaran gaji dan elaun staf.
Pengurusan  potongan gaji dan elaun staf.
Pengurusan pinjaman kenderaan & komputer.
Pengurusan pembayaran elaun lebih masa.
Pengurusan laporan secara bulanan dan tahunan.
Pengurusan pembayaran cuti belajar.
Pengurusan pelaporan tuntutan ganti rugi cuti belajar.