Fungsi Belanjawan

Menyediakan belanjawan tahunan Universiti.
Menguruskan agihan peruntukan Universiti kepada PTj.
Menyemak laporan penyesuaian buku vot PTj setiap bulan.
Menguruskan permohonan tambah dan pindah peruntukan.
Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan mengurus secara bulanan untuk dihantar kepada Kementerian.
Menyediakan laporan perbelanjaan pembangunan setiap bulan untuk dihantar kepada Kementerian.
Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan Kumpulan Wang Rezab.
Menyediakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.
Menyemak kertas kerja dan membuat ulasan.
Menjadi Urusetia Mesyuarat JPKA