Fungsi Aset& Stor Pusat

Memantau perekodan harta dan inventori di Sistem Pengurusan harta Tetap-Hardcat.
Melakukan Pemeriksaan Harta secara berkala seluruh Universiti setiap 2 tahun sekali.
Menguruskan Pelupusan Harta Fizikal dan Rekod.
Menguruskan Kehilangan Harta dan Hapuskira.
Menyedia dan mengurus keperluan Insuran Harta.
Menguruskan Perolehan dan pengeluaran barang-barang di Stor Pusat.
Melakukan Pengiraan Stok Tahunan di Stor Pusat.