Fungsi Akaun dan Pelaburan

 

?

Menyediakan penyata kewangan Universiti dan disatukan setiap tahun.

?

Menyelaraskan pengauditan penyata kewangan, audit pengurusan serta audit dalaman.

?

Menyemak dan membuat penyesuaian laporan-laporan dari sistem kewangan berkaitan bagi tujuan penutupan akaun bulanan.

?

Menguruskan permohonan penubuhan tabung dan akaun amanah.

?

Menguruskan permohonan Panjar Wang Runcit dari PTj.

?

Menyelaras Sistem Kewangan dari segi operasi dan teknikal.

?

Menyediakan laporan-laporan kewangan secara berkala untuk keperluan pengurusan dan agensi berkaitan.

?

Menguruskan permohonan pendaftaran dan membuat penyesuaian bagi kod projek.

?

Memantau laporan-laporan kewangan anak syarikat.

?

Menguruskan pelaburan