FORMAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS
BIL. FORMAT PERKARA TINDAKAN PTJ  
1. LAMPIRAN A RINGKASAN KESELURUHAN KEDUDUKAN PERJAWATAN DAN IMPLIKASI KEWANGAN PEJABAT PENDAFTAR Muat turun borang
2. LAMPIRAN A1 MAKLUMAT KEDUDUKAN PERJAWATAN DAN IMPLIKASI KEWANGAN
3. LAMPIRAN A2 RINGKASAN KESELURUHAN KEDUDUKAN KAKITANGAN KONTRAK DAN IMPLIKASI KEWANGAN
4. LAMPIRAN A2-1 KEDUDUKAN PENGAMBILAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK DI BAWAH OS11000 MENGIKUT AGENSI
5. LAMPIRAN A2-2 KEDUDUKAN PENGAMBILAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK DI BAWAH OS29000 (FOR SERVICE) MENGIKUT AGENSI
6. LAMPIRAN A2-3 KEDUDUKAN PENGAMBILAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK DI BAWAH OS29000 (OF SERVICE) MENGIKUT AGENSI
7. LAMPIRAN 1 RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN ONE-OFF SEMUA PTJ Muat turun borang
8. LAMPIRAN 2 CADANGAN DASAR BARU / ONE-OFF TAHUN 2016
9. LAMPIRAN 3 PERINCIAN BAGI CADANGAN DASAR BARU / ONE-OFF TAHUN 2016
10. LAMPIRAN 4 CADANGAN ONE-OFF BAGI PERJALANAN KE LUAR NEGARA TAHUN 2016 SEMUA PTJ Muat turun borang
11. LAMPIRAN 5 SENARAI PERBELANJAAN OPERASI YANG BERULANG TAHUN 2016 MENGIKUT PECAHAN OBJEK SEBAGAI SEMUA PTJ Muat turun borang
12. LAMPIRAN 6 SENARAI KOMITMEN BAGI PEROLEHAN YANG TELAH ADA KONTRAK SEMUA PTJ Muat turun borang
*Nota : semua softcopy diatas perlu dihantar menggunakan format microsoft excel.
 
 
BIL. AKTIVITI / TINDAKAN
TARIKH
TANGGUNGJAWAB
1. Penyediaan Cadangan Perjawatan 2016
1 DISEMBER 2014
HINGGA
11 DISEMBER 2014
SEMUA PTJ
2. Penyediaan Cadangan Anggaran Belanja Mengurus 2016
1 DISEMBER 2014
HINGGA
1 FEBRUARI 2015
SEMUA PTJ
3. Penerimaan Cadangan Perjawatan dari PTJ dan Penyediaan Cadangan Perjawatan Universiti
11 DISEMBER 2014
HINGGA
1 JANUARI 2015
PEJABAT PENDAFTAR
4. Menyediakan Anggaran Belanjawan Disatukan Peringkat Universiti
1 FEBRUARI 2015
HINGGA
1 MAC 2015
PEJABAT BENDAHARI
5. Kemaskini Anggaran Belanjawan Selepas Semakan Bajet Peringkat Universiti Dan Merekod Maklumat Dalam Sistem MyResults untuk pengesahan
1 MAC 2015
HINGGA
8 MAC 2015
PEJABAT BENDAHARI