Info GST

 
Sumber diambil daripada Youtube yang telah dimuat naik oleh Gst Pedia
 
 
 
(kemaskini pada 15/07/2015 jam 2.19 petang)
 
 
 
 
 
 
 
     
  
Carian No. Pendaftaran GST di Laman Web TAP Jabatan Kastam Diraja Malaysia
* Nota carian di laman web TAP JKDM :
  - Klik "Carian Status GST" di menu sebelah kanan bawah laman web berkenaan
  - Klik di bulatan yang selari dengan pilihan maklumat yang anda ingin gunakan sebagai maklumat carian.
  - Isikan maklumat carian dan tekan butang <Enter> di papan kekunci anda.
  
   
 
 
Sumber diambil daripada Youtube yang telah dimuat naik oleh beritanasionalrtm rasmi
   
   
   
   
   
   
   
   

Yuran Program

 • PROGRAM DIPLOMA
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  225.00
  225.00
  225.00
  225.00
  225.00
  225.00
  JUMLAH
  1,511.50
  891.50
  891.50
  891.50
  891.50
  891.50
   
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Survey Camp
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  2,236.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Survey Camp
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  6,015.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  2,036.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,815.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  2,036.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Yuran IEM
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,815.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  JUMLAH
  1,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,765.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  JUMLAH
  1,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,765.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA SAINS TEKNOLOGI & PEMBANGUNAN INSAN
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  JUMLAH
  1,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,765.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  JUMLAH
  1,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,765.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  JUMLAH
  1,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  890.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  520.00
  Yuran Pelajaran
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  2,450.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  5,765.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
  3,595.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Ko Kurikulum
  200.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  486.50
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  500.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  180.00
  Yuran Pelajaran
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  700.00
  Yuran Orientasi Penerbangan
  2,000.00
   
   
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  3,986.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
  1,366.50
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Jumlah Yuran(RM)
  1. YuranPenyelenggaraan Kapal Terbang
     (Bayaran Secara Berperingkat)
  148,000.00
  2. Yuran Komponen Air Trafic
     (Bayaran Secara Berperingkat)
  148,000.00
  3. Yuran Komponen Lesen Penerbangan
     (Bayaran Secara Berperingkat)
  225,000.00
   
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • SEMUA PROGRAM SARJANA SECARA KERJA KURSUS DAN MIXED MODE (SEPENUH MASA)
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  200.00
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  500.00
  500.00
  500.00
  Yuran Pelajaran
  1,000.00
  1,000.00
  1,000.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  JUMLAH
  2,250.00
  1,900.00
  1,900.00
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Siswazah
  200.00
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Pelajaran
  2,760.00
  2,760.00
  2,760.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
  JUMLAH
  5,635.50
  3,785.50
  3,785.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • SEMUA PROGRAM SARJANA SECARA PENYELIDIKAN (SEPARUH MASA)
   
  (PELAJAR TEMPATAN SAHAJA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  200.00
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  Yuran Pelajaran
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  JUMLAH
  1,850.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
   
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • SEMUA PROGRAM SARJANA SECARA PENYELIDIKAN (SEPENUH MASA)
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
   
  Tahun 1
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  600.00
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  500.00
  500.00
  Yuran Pelajaran
  1,000.00
  1,000.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  JUMLAH
  2,650.00
  1,900.00
   
  (PELAJAR ANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Siswazah
  600.00
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  Yuran Pelajaran
  2,760.00
  2,760.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
  JUMLAH
  6,035.50
  3,785.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • SEMUA PROGRAM PHD(SEPARUH MASA)
   
  (PELAJAR TEMPATAN SAHAJA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Tahun 4
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  900.00
   
   
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  Yuran Pelajaran
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  600.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  JUMLAH
  2,550.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
  1,500.00
   
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • SEMUA PROGRAM PHD(SEPENUH MASA)
   
  (PELAJAR TEMPATAN)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
   
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  900.00
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  500.00
  Yuran Pelajaran
  1,000.00
  1,000.00
  1,000.00
  1,000.00
  1,000.00
  1,000.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  JUMLAH
  2,950.00
  1,900.00
  1,900.00
  1,900.00
  1,900.00
  1,900.00
   
   
  (PELAJARANTARABANGSA)
  Jenis Yuran
  Yuran(RM)
  Tahun 1
  Tahun 2
  Tahun 3
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Sem 1
  Sem 2
  Yuran Pendaftaran
  50.00
   
   
   
   
   
  Yuran Alumni
  100.00
   
   
   
   
   
  Yuran Peperiksaan Pasca Ijazah
  900.00
   
   
   
   
   
  Yuran Kolej Kediaman **
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  625.50
  Yuran Pelajaran
  2,760.00
  2,760.00
  2,760.00
  2,760.00
  2,760.00
  2,760.00
  Yuran Perkhidmatan UTHM
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  400.00
  Bon Cagaran Pelajar Antarabangsa*
  1,500.00
   
   
   
   
   
  JUMLAH
  6,335.50
  3,785.50
  3,785.50
  3,785.50
  3,785.50
  3,785.50
   
  * Kadar Tertakluk kepada kategori negara
  ** Tertakluk kepada perubahan dan pelajar mendiami asrama
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)
 • BAYARAN BON CAGARAN BAGI PELAJAR LUAR NEGARA
   
  RM2,000
   Canada
   USA
   Colombia
   Angola
   Burkina Faso
   Burundi
   Cameroon
   Central African Republic
   Republic Congo
   Republic Democratic Congo
   Cote D'Ivoire
   Djibouti
   Equatorial Guinea
   Eritrea
   Ethiopia
   Guinea-Bissau
   Ghana
   Liberia
   Mali Mozambique
   Niger
   Nigeria
   Rwanda
   Western Sahara
   
  RM1,500
   Saudi Arabia
   Africa
   Australia
   British C.I
   Brunei
   China
   Europe
   Iran
   Iraq
   Portugal
   Taiwan
   Tunisia
   Vietnam
   
   
  RM1,000
   Japan
   South Korea
   Macao
   Hong Kong
   
  RM750
   Bangladesh
   Philippines
   India
   Myanmar
   Nepal
   Pakistan
   Sri Lanka
   
  RM500
   Indonesia
   
  RM300
   Thailand
   
  RM200
   Singapore
   
  RM1,500
  Negara selain yang disenaraikan
  - semua yuran pengajian pelajar adalah dikecualikan daripada GST mengikut P.U. (A) 271 (subperenggan 14)

ANUGERAH

Maklumat Staf

Tahukah anda bahawa sebagai seorang staf tetap di UTHM anda berkelayakan untuk membuat pinjaman pembelian kenderaan dan komputer (laptop/desktop/tablet PC). Hubungilah Unit Gaji, Pinjaman dan Elaun Pejabat Bendahari untuk keterangan lanjut.
 
Maklumat berkaitan gaji dan elaun

Jadual

 
Maklumat Aset & Pelupusan
Senarai nama pegawai perakuan pelupusan(PEP)
 
Maklumat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
 
Maklumat Dasar Latihan UTHM
 

Maklumat Umum